EP INJECTORS RAIL

EP forsunkaları ECE 67R-01 və 110 R normativlərinə cavab verir. Köhnəlmiş metal emalından istifadə etməməklə təzyiq altında tökmə metodu ilə son texnologiyalar üzrə termoplastlardan istehsal olunub.    Bu cür        emal və istehsal üsulu kompakt ölçü və yüngül çəkinin, həmçinin yüksək temperatura davamlılığın və motor bölməsindəki təzyiqə davamlılığın təminatçısıdır.  

Modullu konstruksiyaları sayəsində, EP forsunkaları müəyyən motor bölməsinin ölçülərinə uyğunlaşdırılmaqla müxtəlif kombinasiyalarda quraşdırıla bilər.

5.5 ms. minimum açılma və bağlanma müddəti sayəsində EP forsunkaları məhsuldarlıq və uzun xidmət müddəti arasında optimal balansın təminatçılarıdır.


3 OM tam elektrik müqaviməti sayəsində EP forsunkaları bu standartın tətbiq edildiyi müxtəlif sistemlərdə işləyə bilirlər.        

Mümkün variantlar: 2 və 4 forsunkalı rampa.