EASY FAST C-OBDII 8 silindir metan

EASY FAST C-OBDII 8 sistemi 5-8 silindrli avtomobillərin qaz rejiminə keçidi üçün nəzərdə tutulub və yüksəktexnoloji və etibarlı işlənib hazırlanması ilə səciyyəvidir. Proqram istifadəçi üçün çox rahatdır və intuitiv olaraq aydındır, bu kalibrləmə müddətinin azaldılmasına səbəb olur. Lazımi fəzanı minimuma endirmək və quraşdırma müddətini azaltmaq üçün sistemin komponentləri inteqrasiya olunub.


 
 

Doldurucu klapan: balonun doldurulması üçün nəzərdə tutulan klapan.

Metan balonu: qazın saxlanması üçün nəzərdə tutulub.

Qaz balonu klapanı: balonun doldurulması üçün nəzərdə tutulub, onun geri çıxmasının qarşısını alır, artıq təzyiqi yox edir.

Reduktor: qazın sistemə daxil olması üçün nəzərdə tutulan qurğu, təzyiqi işçi səviyyəyə qədər azaldır.

Filtr: qazı aşqarlardan təmizləyir.

İnjektor reykası: qazın hər bir silindrə ötürülməsi üçün nəzərdə tutulub.

Yanacaq dəyişdiricisi: qaz rejimindən benzin rejiminə və əksinə keçməyi təmin edir, balondakı qazın səviyyəsini göstərir.

Qaz idarəetmə bloku: müxtəlif datçiklərdən siqnallar alır, ötürülmə üçün lazım olan qaz miqdarını müəyyən edir.