E-GO 4 LPG Silindir

Lovato şirkətindən yeni bir təklif – 2-4 silindrli mühərriklər üçün nəzərdə tutulan E-GO innovasiya sistemi. Kompakt idarəetmə bloku, MAP-sensor və filtr müxtəlif avtomobillərin işləməsinə ideal şəkildə inteqrasiya olunur, xidmət rahatlığı isə bu sistemi daha da cazibəli edir.

 

Reduktor: qaz təzyiqini azaldır və tənzimləyir.

QAZ EİB: müxtəlif datçiklərdən siqnallar alır, qaz rejimində iş üçün parametrləri hesablayır və təqdim edir.

Filtr: qazı filtrasiya edir.

Datçik: qaz təzyiqini və kollektordakı təzyiqi ölçür.

İnjektor reykası: qazın hər bir silindrə ötürülməsi üçün nəzərdə tutulub.

Yanacaq dəyişdiricisi: sürücüyə qaz yaxud benzin rejimini seçməyə imkan yaradır və balondakı qazın səviyyəsini göstərir