DP INJECTORS RAIL

DP forsunkaları ECE 67R-01 və 110 R normativlərinə cavab verir. Köhnəlmiş metal emalından istifadə etməməklə təzyiq altında tökmə metodu ilə son texnologiyalar üzrə termoplastlardan istehsal olunub.    Bu cür        emal və istehsal üsulu kompakt ölçü və yüngül çəkinin, həmçinin yüksək temperatura davamlılığın və motor bölməsindəki təzyiqə davamlılığın təminatçısıdır.  

Modullu konstruksiyaları sayəsində, DP forsunkaları müəyyən motor bölməsinin ölçülərinə uyğunlaşdırılmaqla müxtəlif kombinasiyalarda quraşdırıla bilər.

4.5 ms. minimum açılma və bağlanma müddəti və qazın azaldılmış axını sayəsində DP forsunkaları birbaşa yanacaq ötürülməsinə malik olan avtomobillərinin konvertasiyası üçün əla seçimdir.  

Mümkün variantlar: 2 və 3 forsunkalı rampa.