305 III TOROİDAL XARİCİ BALONLAR ÜÇÜN MULTIKLAPANLAR

1958: Ottorino Lovatonun ixtirası sayəsində dünyada ilk multiklapan yaradılmışdır.

Lap əvvəldən o qazın baka düzgün şəkildə doldurulması üçün işlənib hazırlanmışdır. Daha sonra digər müxtəlif klapanlar əlavə edilmişdir ki, bu da Multiklapan adını formalaşdırmışdır.       

ECE 67R-01 son avropa normativlərinə cavab verən Lovato multiklapanları yüksək təzyiq klapanları, istilik klapanı, artıq sərfiyyat klapanı, giriş əks klapanı, sərfiyyat elektromaqnit klapanı və balon 80% dolduqdan sonra doldurulma zamanı yanacaq ötürülməsini kəsən, balonun doldurulma məhdudlaşdırıcısı ilə təchiz edilib       
Bütün 305 mültiklapanları yanacaq səviyyəsinin elektron datçikinin quraşdırılması üçün uyğundur.


Əlçatan modellər         

0° toroidal xarici balonlar üçün multiklapan 0°: 180/190 - 200/204 - 220/225/230 - 240 - 250 – 270